Modellering van langetermijnscorrosie via onderzoek van wrakken

Zeeën en oceanen overal ter wereld zijn enorme reservoirs van cultureel erfgoed, van die aard dat ze daardoor als het grootste museum ter wereld moeten worden beschouwd. Onderzoek naar de toestand van deze wrakken is belangrijk om drie redenen. Om te beginnen zijn scheepswrakken in de Noordzee van historisch belang vermits zij dienen als gedenkteken en rustplaats voor de vele bemanningen en soldaten die zijn omgekomen terwijl zij hun land verdedigden.
LOGO

Onderzoek naar de toestand van wrakken

Zeeën en oceanen overal ter wereld zijn enorme reservoirs van cultureel erfgoed, van dien aard dat ze daardoor als het grootste museum ter wereld moeten worden beschouwd. Onderzoek naar de toestand van deze wrakken is belangrijk om drie redenen.

 

Om te beginnen zijn scheepswrakken in de Noordzee van historisch belang vermits zij dienen als gedenkteken en rustplaats voor de vele bemanningen en soldaten die zijn omgekomen terwijl zij hun land verdedigden.

 

Daarnaast geldt dat hoe meer we weten over deze wrakken, hoe meer informatie kan worden gebruikt voor de valorisatie van de collectie, met inbegrip van het openen van de locaties voor toeristische bezoeken door recreatieve duikers in de toekomst.

 

Tegelijkertijd bieden deze wrakken een langetermijnsperspectief: hoe snel corroderen metalen structuren onder water en welke fases doorloopt deze corrosie? De studie van wrakcorrosie draagt zo bij aan het begrijpen van de corrosie van structuren die voor lange tijd in zeewater moeten worden ondergedompeld, wat deze corrosie versnelt en vertraagt, en hoe ze beschermd kunnen worden. Het gaat hier over windmolens, boorplatforms… Ook mariene dumpingsites van munitie uit de wereldoorlogen vallen hieronder.