Praktijklab Corrosie en Isolatie

On board

interreg

 

 

De grensregio Vlaanderen-Nederland kenmerkt zich door één van de grootste concentraties aan procesindustrie ter wereld, en bovendien door de aanwezigheid van veel water-gebonden infrastructuur. In deze regio is corrosie één van de belangrijkste degradatieprocessen van installaties en infrastructuur en daarmee de potentiële oorzaak van storingen, stilstand, onveiligheid en milieuschade. Om de concurrentiepositie van de industrie te behouden is het juist cruciaal dat de installaties en infrastructuur optimaal, storingsvrij, veilig en met een minimale milieu-impact kunnen functioneren. Corrosiebestrijding heeft daarom voor alle schakels in de onderhoudsketen een hoge prioriteit. 

Daarom is er bij alle partijen in de onderhoudsketen behoefte aan een fysieke plaats waar innovaties kunnen worden getest en ontwikkeld die gericht zijn op preventie, detectie en reparatie van corrosie - een plaats waar industrieel onderzoek uitgevoerd kan worden en waar experimentele ontwikkeling kan plaats hebben. Hiernaast is er behoefte aan netwerk waarin praktische informatie omtrent corrosie te vinden is en een sterker curriculum bij de onderwijsinstellingen rond preventie en detectie van corrosie.

Dit project heeft daarom de volgende doelstellingen: 

  • Het realiseren van fysieke infrastructuur om industrieel onderzoek te voeren en experimentele ontwikkeling mogelijk te maken rond de hele corrosieproblematiek.
  • Het verzamelen en delen van kennis gerelateerd aan corrosieproblematiek voor alle partijen in de onderhoudsketen. Hiervoor wordt een digitaal platform ontwikkeld. 
  • Het opzetten van een basiscurriculum voor Corrosie- en Isolatietechnici op hoger en middelbaar niveau.

Dit project wordt gecoördineerd door Kic-MPI (Middelburg, Nederland). Kennisinstellingen Hogere Zeevaartschool, Sirris en Scalda zijn partners in het project, samen met bedrijven Zeeland Refinery, North Sea Ports, Xervon, en Kaefer. De Hogere Zeevaartschool bouwt een testinstallatie uit in de haven van Oostende voor onderzoek naar maritieme corrosie, en werkt mee aan een cursus rond corrosie.

Project Praktijklab Corrosie en Isolatie is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend
samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Meer info: www.grensregio.eu