MISSIM

Altair simulator

Missim_bannerEFRO

Maritiem onderwijs steunt sterk op het gebruik van simulatoren om professionele en toekomstige zeevarenden te trainen voor alle mogelijke situaties aan boord. De simulaties, die we daarbij gebruiken, moeten niet alleen rekening houden met alle mogelijke risico’s, die op een schip voorkomen, maar moeten ook voortdurend worden gemoderniseerd om gelijke tred te houden met de meest recente ontwikkelingen in de maritieme sector. Daarvoor breiden we ons simulatorpark uit met twee brugsimulatoren, een machinekamersimulator (met een echte scheepsmotor als centrale structuur in de ruimte), een ruimte waar we het gebruik van elektronische kaarten inoefenen en een ruimte waar we communicatie tussen schepen en de wal inoefenen, allemaal met realistische hardware. Deze combinatie van simulatoren laat toe om geïntegreerde multidisciplinaire scenario’s te ontwikkelen.

 

Al deze apparatuur wordt onderling geconnecteerd, wat het geheel een unieke opstelling maakt voor West-Europa: MISSIMLab.

 

Zo bereiden we de studenten uit onze verschillende opleidingen voor op de uitdagingen van de komende decennia door hen naast te trainen op de nieuwste simulatoren, ook te laten samenwerken in brede, allesomvattende simulatoroefeningen. Daarbij kunnen ze niet alleen gespecialiseerde technische vaardigheden ontwikkelen, maar ook doorheen de oefeningen communicatiestrategieën oefenen én werken aan hun “soft skills” (leiderschap, teamwork en groepsdynamiek, ...).

 

We verankeren maritieme expertise rond recente ontwikkelingen in de havens op de AMA via het aanbieden en ontwerpen van nieuwe opleidingen voor de eigen studenten en voor trainees vanuit de havenbedrijven, zoals:

  • IGF, bunkering van gas fuelled ships
  • tanker loading & unloading voor operatoren en surveyors op tankerterminals
  • ….

We versterken onze dienstverlening naar de maritieme industrie, kwantitatief en kwalitatief, om tegemoet te komen aan een stijgende vraag naar opleidingen rond onder andere:

  • Ijsnavigatie in het kader van de recente wijzigingen aan de Polar Code
  • High voltage operations
  • Global Maritime Distress and Safety systems (GMDSS)

We bootsen operationele processen aan boord van schepen na in een experimentele setting, om innovaties rond deze processen empirisch te onderzoeken, ten gunste van de maritieme sector, bijvoorbeeld inzake:

  • autonome vaart en de rol van de toekomstige maritieme officier
  • operator wellbeing zoals: vermoeidheid en information overload
  • communicatieprocessen tussen schepen en actoren aan de wal

Zo wil de Antwerp Maritime Academy binnen het MISSIM-project haar nieuw simulatorenpark ‘MISSIMLab’ inzetten om onze dienstverlening naar het maritieme weefsel in Vlaanderen (reders voor zee- en/of binnenvaart, de havens, onderzoeksinstellingen, ...) te moderniseren en te verruimen. Daarvoor zijn wij binnen het MISSIM-project op zoek naar partners (bedrijven en kennisinstellingen binnen en buiten de maritieme wereld) om samen met onze onderzoekers en studenten deze doelstellingen te verwezenlijken.

 

Polaris simulator