Research

De Antwerp Maritime Academy hecht veel belang aan onderzoek en expertise. Benieuwd wat we exact doen? Dat kom je hier te weten!
On board

Onderzoeksprojecten

boot
Elgas

An important difference between shipping and other forms of freight transport is that sailing personnel live for longer periods on their ship. As a result, these people might also be exposed to air pollution sources (for example: exhaust gases, cargo vapours, pollution originating from harbours) during their free time. For example, for inland shipping it is common that children sail along during holidays. Unfortunately, we have insufficient knowledge about the indoor air quality in the accommodations of ships.

innovatie
Living Lab

Een schoolgebouw is meestal groot qua volume. Daarom kan het vele studenten tegelijk een opleiding aanbieden. Studenten krijgen er les in verwarmde of gekoelde leslokalen. Ze kunnen ook in alle rust in de bibliotheek studeren. Een schoolgebouw biedt daarom een hoog leercomfort aan. Dat leercomfort vereist een krachtige verwarmingsinstallatie, goed internet, elektriciteit (voor verlichting en computers) en water (toiletten en douches). Studenten en lesgevers dienen ook allemaal naar en van de school te komen. Ook dat transport vereist heel wat energie en draagt bij tot de ecologische voetafdruk van de school. De vraag die we ons stellen is hoe groot deze ecologische voetafdruk is en wat we kunnen doen om deze te verkleinen.

On board
Praktijklab Corrosie en Isolatie

De grensregio Vlaanderen-Nederland kenmerkt zich door één van de grootste concentraties aan procesindustrie ter wereld, en bovendien door de aanwezigheid van veel water-gebonden infrastructuur.

On board
DISARM

DISARM onderzoekt de risico’s en beheermogelijkheden van stortplaatsen van munitie. Door simulatie en modellering van de chemische munitie op de Paardenmarkt (zandbank voor de kust bij Zeebrugge) kunnen we de impact van corrosieve processen in kaart brengen.

On board
SOCORRO

Corrosie kost enorm veel: een DNV-GL-rapport schat de allround corrosiekosten voor de Europese regio alleen in op meer dan 500 miljard EUR , in het algemeen +/- 3,8% van het Europese BBP. Het SOCORRO-project wil bedrijven daarom onafhankelijke middelen te bieden om de corrosierisico's in hun installaties te beoordelen, hun bewustzijn rond de problematiek te vergroten en hen helpen om preventieve maatregelen nemen.

LOGO
Modellering van langetermijnscorrosie via onderzoek van wrakken

Zeeën en oceanen overal ter wereld zijn enorme reservoirs van cultureel erfgoed, van dien aard dat ze daardoor als het grootste museum ter wereld moeten worden beschouwd. Onderzoek naar de toestand van deze wrakken is belangrijk om drie redenen. Om te beginnen zijn scheepswrakken in de Noordzee van historisch belang vermits zij dienen als gedenkteken en rustplaats voor de vele bemanningen en soldaten die zijn omgekomen terwijl zij hun land verdedigden.

On board
Air@Port

A project team from Santa Clara (Cuba) and Antwerp will build a decision support system to evaluate the impact of ship generated emissions on human health

On board
AIRCHECQ+

Improving the accessibility & reusability of the AIRCHECQ deliverables to new disciplines

On board
Energy consumption, thermal comfort and energy loss of a classified monument and a new building

Participative research with students into the energy consumption, thermal comfort and energy loss of a classified monument and a new building. Educational institutions must stimulate the learning productivity of students.

Meer projecten