Living Lab

Wat doet Living Lab?
innovatie

Hoe groot is de ecologische voetadruk van onze school? En wat kunnen we doen om deze te verkleinen?

Een schoolgebouw is meestal groot qua volume. Daarom kan het vele studenten tegelijk een opleiding aanbieden. Studenten krijgen er les in verwarmde of gekoelde leslokalen. Ze kunnen ook in alle rust in de bibliotheek studeren. Een schoolgebouw biedt daarom een hoog leercomfort aan. Dat leercomfort vereist een krachtige verwarmingsinstallatie, goed internet, elektriciteit (voor verlichting en computers) en water (toiletten en douches). Studenten en lesgevers dienen ook allemaal naar en van de school te komen. Ook dat transport vereist heel wat energie en draagt bij tot de ecologische voetafdruk van de school. De vraag die we ons stellen is hoe groot deze ecologische voetafdruk is en wat we kunnen doen om deze te verkleinen.