Assistent Nautische Faculteit

Assistent Nautische Faculteit

 

 • Aanstelling als assistent – contractueel (barema 502
 • Voltijds
 • Tewerkstelling: 9 september 2024 

 

Taakomschrijving

 

 • Onderwijsactiviteiten:
  • Je doceert theorie en praktijk binnen het vakgebied Nautische wetenschappen
  • Je beoordeelt studenten, begeleidt en coacht hen in hun leerproces, bij scripties en tijdens stages.
  • Je gebruikt moderne onderwijstechnieken en -middelen en denkt mee na over leerdoelen, leerinhouden, competenties en werkvormen.
  • Je werkt mee aan kwaliteitsvolle ontwikkeling van het curriculum en studiemateriaal.
 • Je ondersteunt de opleiding en je vak onder andere door deel te nemen aan vakgroepoverleg, wetenschapscommunicatie en informatiedagen.
 • Je werkt doorlopend aan je eigen professionalisering, zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch.
 • Je participeert en engageert je in wetenschappelijk onderzoek. Daarbij onderhoud je goede contacten met de industrie en werk je nauw samen met collega’s en andere onderwijsinstellingen.

 

Vereiste diploma’s, certificaten, competenties

 

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in de Nautische Wetenschappen of gelijkwaardig.
 • Je beschikt over een vaarbevoegdheidsbewijs STCW II/2.
 • Je voldoet aan de vereiste talenkennis: Nederlands, Frans en Engels - attest ERK C1 verplicht voor de onderwijstaal waarin je een opleidingsonderdeel doceert (Codex Hoger Onderwijs - Art.II.270 ).
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de toegang tot een ambt van de hogescholen (art V.106 van de Codex) - www.ond.vlaanderen.be .

 

Jouw profiel

 

 • Je hebt sterke pedagogische kwaliteiten. Je kan je inleven in de leefwereld van studenten en kan met passie je kennis en inzichten delen.
 • Je kan open en gerichte feedback geven.
 • Je kan collega’s inspireren en motiveren. Binnen een team kan je samenwerking stimuleren.
 • Je bent flexibel in je taakbelasting.
 • Je hebt interesse in de vele aspecten van de hedendaagse en traditionele maritieme wereld.
 • Specifieke interesse in alle aspecten van navigatie en veiligheid aan boord van schepen
 • Je bent vertrouwd met de courante informaticatoepassingen (Ms Office, Kahoot, …) en bent snel in het aanleren van software en simulatietoepassingen.
 • Je werklust en enthousiasme werken aanstekelijk.
 • Je bent enthousiast om je bij te scholen binnen je vakgebied en op pedagogisch vlak.

 

Pluspunten

 

 • Je genoot bijkomende opleidingen en vormingen, bij voorkeur maritiem georiënteerd.
 • Je hebt een goede band met de maritieme industrie.
 • Je hebt praktische, operationele ervaring aan boord van hoogtechnologische schepen.
 • Je hebt kennis van persoonlijke overlevingstechnieken en brandbestrijding aan boord van schepen.


Wij bieden

 

 • Op de Hogere Zeevaartschool werken we iedere dag aan de toekomst van onze studenten. Meer dan 70 collega’s geven vorm aan onderwijs, onderzoek, administratie en de logistieke ondersteuning van onze instelling. We zijn de enige hogeschool in België voor de academische opleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde.  Je komt terecht in een dynamische en meertalige en multiculturele omgeving waarbij we veel belang hechten aan het delen van kennis. Daarbij zetten we volop in op innovatie en zoeken we samenwerking met de maritieme industrie en andere onderwijsinstellingen.
 • Voor meer informatie over de organisatie en de missie van de Hogere Zeevaartschool zie onze website
 • Een loon volgens het barema 502. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het protocol geldelijke anciënniteit van maximum 10 jaar.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring.
 • De aanstelling is contractueel en kan jaarlijks verlengd worden.
 • Terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

 

Solliciteren?

 

 • Stuur ons een gemotiveerde kandidatuur via een aangetekend schrijven aan de Algemeen Directeur van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen. Je mag deze ook op het algemeen secretariaat afgeven tegen ontvangst van een afgiftebewijs. Opgelet: enkel sollicitaties per aangetekend schrijven of afgegeven op ons algemeen secretariaat kunnen als ontvankelijk verklaard worden.
 • De uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur is 1 juni 2024.
 • Je kandidaatstelling moet vergezeld zijn van volgende documenten:
  • Curriculum vitae met opgave van ervaring in en buiten het onderwijs
  • Afschriften van diploma’s en getuigschriften
 • De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en een proefles kunnen georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.