Kwaliteitsbeleid

De Antwerp Maritime Academy neemt een specifieke plaats in het Vlaamse onderwijslandschap in. We bieden unieke opleidingen aan die moeten voldoen aan (internationale) normen en eisen, gesteld door het onderwijs en de maritieme sector, en we houden daarbij permanent rekening met de vragen vanuit het werkveld.

Kwaliteitszorg

De betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie zorgt voor een gedragen systeem van kwaliteitszorg. Zo wordt de inzet van ieder gewaardeerd bij het uitwerken van gezamenlijk geobserveerde actiepunten.

  • De AMA werkt voortdurend aan kwaliteitsvol onderwijs:
  • Een HSQE-team legt zich toe op kwaliteit in onze hoger onderwijsinstelling en betrekt in de uitwerking ervan alle medewerkers in de organisatie.

  • Commissies en werkgroepen rond onderwijs en onderzoek nemen daarbij de dagelijkse werking voor hun rekening.


De Studentenraad, als actieve vertegenwoordiger van de studenten aan de AMA, heeft volledige toegang tot het online kwaliteitssysteem en kan daarop meldingen maken.


  • Studenten worden bevraagd, onder meer in focusgroepen.

  • De AMA beschikt over een uitgewerkte stakeholderanalyse, waartoe alle betrokkenen bij de AMA, zowel intern als extern, worden uitgenodigd een bijdrage te leveren.

  • De opleidingen worden systematisch geëvalueerd door frequente contacten met het werkveld en op formele wijze ook in de onderwijsraad die toeziet op de synergie tussen werkveld en opleidingen.


Voor de AMA betekent dit dat een intern kwaliteitszorgsysteem wordt gehanteerd om de dagelijkse kwaliteitsvolle gang van zaken te garanderen. Door middel van interne en externe audits en reviews zien diverse instanties toe op het naar behoren functioneren van alle afdelingen binnen de hogeschool.