SOCORRO

On board

Socorro

 

Hiertoe hebben we een eenvoudig, snel in situ sensorsysteem ontwikkeld dat in staat is om een ​​reeks omgevingsmerkers in de loop van de tijd op te volgen en om via een statistische methode uit deze gegevens een algemeen risico op corrosie te bepalen - kortom, het SOCORRO-systeem. Dit wordt getest in verschillende industriële omgevingen - havens, ballasttanks, offshore energie-installaties, proceswater, afvalwater en kustinfrastructuur.

 

Om corrosie te vertragen en de levenscyclus van metalen constructies te verlengen, benaderen we de corrosie-uitdaging op een volledig innovatieve manier: we pakken de eerder beschreven informatiekloof aan door traditionele kennis over het meten van corrosiesnelheden te verbinden met sensormetingen, big data-analyse en Internet of Things-methoden om de evolutie van deze metingen op te volgen. Dit maakt actie tegen corrosie mogelijk op lokale schaal (waarop corrosie een rol speelt) in plaats van op het algemene niveau (waarop bedrijven gewoonlijk corrosie bestrijden). Daarnaast ontwikkelen we methoden om het algemene bewustzijn van industriële actoren over dit onderwerp te stimuleren en over hun mogelijkheden om kosten te besparen door corrosiepreventie anders aan te pakken. Op basis van de praktische demonstraties ontwikkelen we een trainingsprogramma en een business development case gericht op capaciteitsopbouw in de betrokken sectoren.

 

Het SOCORRO-project wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën-programma voor een totaal budget van 5,5 miljoen EUR en wordt uitgevoerd door een consortium van 15 partners in Engeland, Nederland, Noord-Frankrijk en Vlaanderen onder coördinatie van de Antwerp Maritime Academy. Het project is officieel gestart in maart 2020 en duurt tot september 2022.

 

Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite. Meer informatie: research@hzs.be