Vlaamse Overheid

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid, zorgt o.a. voor veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse Havens.
On board

Scheepvaartbegeleiding

De dienst Scheepvaartbegeleiding begeleidt schepen vanaf de wal en levert een onmisbare service aan de scheepvaart. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum is het unieke meldpunt voor ongevallen op zee en is verantwoordelijk voor de afhandeling ervan.

Meer informatie: www.scheepvaartbegeleiding.be

Loodswezen

Onder het alziend oog van de stations in Antwerpen, Gent, Vlissingen en Zeebrugge, en de Wandelaar en de Steenbank op zee, worden schepen naar onze havens geloodst. Laten de weersomstandigheden niet toe om een loods aan boord te brengen, dan wordt er overgeschakeld op Loodsen op Afstand (LOA) of helibeloodsing.

Meer informatie: www.loodswezen.be

VLOOT

VLOOT is de rederij van de overheid en zet dagelijks 45 vaartuigen in voor dienstverlening (beloodsing, redding op zee, politie, hydrografie, vaarwegmarkering, veren) op de Noordzee, de Schelde en andere scheepvaartwegen. Voor die grote waaier aan taken stelt VLOOT liefst 570 mensen te werk, het grootste deel in een varende functie.

Meer informatie: www.welkombijvloot.be