Sleepvaart & Offshore

Assisteren op de zeven wereldzeeën, bemanningen redden, schepen bergen, stranden tegen verontreiniging beschermen… Sleepvaart & offshore is een avontuur op zich. En de Antwerp Maritime Academy biedt er jou de beste voorbereiding op.
On board
  • Olie- en gaswinning op zee (offshore-industrie) kunnen niet zonder deze schepen. Voor het wereldwijd transporteren van kraaneilanden worden bijvoorbeeld ‘anchor handlers’ en ‘diving support vessels’ ingezet, die met hun getrainde crew en duikers de meest complexe opdrachten uitvoeren. Van onze eigen Noordzee tot de Golf van Mexico, Afrika of het Verre Oosten, voor sleepvaart & offshore is geen opdracht te ver.
  • Boluda Towage zorgt niet alleen voor het slepen van zeeschepen op de Schelde, maar is ook toonaangevend op het vlak van bergingsoperaties, bestrijding van milieuvervuiling op zee, dienstverlening aan de offshore-industrie, scheepsonderhoud, e.a