Administratieve en boekhoudkundige ondersteuning Antwerp Maritime Academy

 

 • Contract van bepaalde duur (1 jaar met mogelijkheid tot verlenging)
 • Voltijds, contractueel
 • Indiensttreding zo spoedig mogelijk

Aan de Antwerp Maritime Academy - Hogere Zeevaartschool werken we iedere dag aan de toekomst van onze studenten. Meer dan 70 collega’s geven vorm aan onderwijs, onderzoek, administratie en de logistieke ondersteuning van onze instelling. We zijn de enige hogeschool in België die de academische bachelor- en masteropleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde aanbieden.
Daarbij zetten we volop in op innovatie en zoeken we samenwerking met zowel de maritieme industrie als andere onderwijsinstellingen.
Je komt terecht in een dynamische, meertalige en multiculturele omgeving waarbij we veel belang hechten aan het delen van kennis.

 

Taakomschrijving

 

 • Financiële en boekhoudkundige dossierbeheerder;
 • Doorgronden en opvolgen wetgeving (overheidsopdrachten, BTW,…);
 • Administratieve ondersteuning centrale diensten, training & consulting, wetenschappelijk onderzoek;
 • Overleg met onderzoekers, docenten en instellingsbestuur.

 

Vereiste diploma’s, certificaten, competenties

 

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma in accountancy of andere economische richting.
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de toegang tot een ambt van de hogescholen (art V.106 van de Codex Hoger Onderwijs) - www.ond.vlaanderen.be .

 

Jouw profiel

 

 • Je bent goed met boekhoudkundige cijfers en budgetten;
 • Je hebt ervaring met boekhoudprogramma’s;
 • Je hebt organisatorische kwaliteiten en ervaring in financiële rapportering;
 • Je kan zelfstandig werken en neemt initiatief.
 • Je bent vertrouwd met de courante informaticatoepassingen (Ms Office , …).
 • Je werklust en enthousiasme werken aanstekelijk.
 • Je bent een goede communicator.

 

Pluspunten

 

 • Je hebt een vlotte kennis van Nederlands/Engels en Frans.
 • Masterdiploma economische richting;
 • Je hebt relevante ervaring;


Wij bieden

 

 • Een loon volgens barema 592, van toepassing in het hoger onderwijs. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link;
 • Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het protocol geldelijke anciënniteit van maximum 10 jaar.
 • De aanstelling is contractueel en kan jaarlijks verlengd worden.
 • Terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
 • Voor meer informatie over de organisatie en de missie van de Antwerp Maritime Academy - Hogere Zeevaartschool, zie onze website.

 

Solliciteren?

 

 • Stuur ons een gemotiveerde kandidatuur via een aangetekend schrijven aan de Algemeen Directeur van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen. Je mag deze ook op het algemeen secretariaat afgeven tegen ontvangst van een afgiftebewijs. Opgelet: enkel sollicitaties per aangetekend schrijven of afgegeven op ons algemeen secretariaat kunnen als ontvankelijk verklaard worden.
 • De uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur is 15 juni 2024.
 • Je kandidaatstelling moet vergezeld zijn van volgende documenten:
  • curriculum vitae met vermelding van ervaring in en buiten het onderwijs;
  • afschriften van diploma’s en getuigschriften.
 • De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. De selectiegesprekken zullen doorgaan op do 20 juni in de voormiddag (vanaf 9u). We vragen alvast om met deze datum rekening te houden in je agenda.